top of page

Υπηρεσίες

Έκδοση
Οικοδομικών
Αδειών

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την εκπόνηση ολοκληρωμένων μελετών (αρχιτεκτονικές – στατικές – μηχανολογικές)  για οποιασδήποτε κλίμακας ή κατηγορίας οικοδομικά έργα και κτίρια μεταλλικής κατασκευής, τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις και τις επιθυμίες του εκάστοτε ιδιοκτήτη του ακινήτου.  Εν συνεχεία αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των μελετών αυτών για την σωστή και έγκαιρη εφαρμογή, τηρώντας όλους τους κανόνες ασφαλείας.

Εξοικονομώ
κατ' οίκον

Μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ σας δίνεται η δυνατότητα να αναβαθμίσετε ενεργειακά το σπίτι σας έτσι ώστε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας που μέχρι τώρα είχατε. Έτσι ανακαινίζετε την κατοικία σας αλλάζοντας τις όψεις, τη στέγη, τα κουφώματα και το σύστημα θέρμανσης με αποτέλεσμα να εκσυγχρονίζετε και μεγαλώνετε το χρόνο ζωής της. Ταυτόχρονα, επιδοτήστε για αυτό έως και 70% και παίρνετε άτοκο δάνειο για το υπόλοιπο ποσό.

Ανάλογα με το εισόδημα σας μπορείτε να ενταχθείτε σε μια από τις τρεις κατηγορίες με επιχορηγήσεις από 15%, 30% και 70%.

Οι εργασίες για να είναι επιλέξιμες από το Πρόγραμμα, θα πρέπει να προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και θα αφορούν αποκλειστικά τις ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

 1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.

 2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.

 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Από 9/1/2011 για κάθε αγορά-πώληση, ενοικίαση ή μεταβίβαση ακινήτου, για όσα ακίνητα κατασκευάστηκαν βάσει του ΚΕΝΑΚ και για εκείνα που εντάσσονται στο πρόγραμμα 'Εξοικονομώ κατ' Οίκον" απαιτείται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Με βάση την Ενεργειακή Κατανάλωση το κτίριο κατατάσσεται στην αντίστοιχη Ενεργειακή Κατηγορία, η οποία αποτυπώνεται πάνω στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

 

Η διαδικασία είναι απλή:

 • Σας ενημερώνουμε τηλεφωνικώς για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται όπως επίσης για το κόστος του πιστοποιητικού.

 • Ορίζουμε μία συνάντηση στο χώρο σας για την πραγματοποίηση της επιθεώρησης (η επιθεώρηση διαρκεί 1 έως 1.5 ώρα)

 • Μέσα σε 24 ώρες λαμβάνετε το ενεργειακό πιστοποιητικό και συγχρόνως τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά πρόταση μας για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του χώρου σας.

Άδειες
Λειτουργίας

Προσφέρουμε άμεση λύση με

 • Συλλογή και συμπλήρωση δικαιολογητικών.

 • Σύνταξη μελέτης και φακέλου για την έκδοση της άδειας.

 • Τελικός έλεγχος ασφάλειας.

 • Έκδοση άδεια λειτουργίας.

Αναλαμβάνουμε δωρεάν τον προέλεγχο του χώρου στον οποίο πρόκειται να λειτουργήσει το κατάστημα, διασφαλίζοντας από την αρχή  ότι  ο χώρος πληροί τις  προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας για την λειτουργία του ως κατάστημα υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος. Με αυτόν τον τρόπο, ο επιχειρηματίας γνωρίζει εκ των προτέρων αν ο χώρος που σκοπεύει να νοικιάσει/αγοράσει δύναται ή όχι να λειτουργήσει για την χρήση που τον προορίζει, αποφεύγοντας δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ

Είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου/μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες όπως η οικοδομική του άδεια, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, τα σχέδια κατόψεων, ο πίνακας χιλιοστών, το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων κ.λπ.

Η αποκλειστική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα αρχίσει από την 1η Απριλίου 2021. 

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε τη ρύθμιση (τακτοποίηση ή νομιμοποίηση) του ακινήτου σας.

Με τον Ν.4178/13 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ή ακόμα και κάποιες κατηγορίες εξ’  αυτών και οριστικά, διαφορετικά το ακίνητο:

 • δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, να πωληθεί, να κατατεθεί ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για την λήψη δανείου.

 • δεν μπορεί να συντηρηθεί με νόμιμο τρόπο, ούτε να αποκτήσει βασικές λειτουργίες.

Ενοικίαση - Στήσιμο Ικριωμάτων

Ενοικίαση σκαλωσιάς εξωτερικού τύπου με άμεση εξυπηρέτηση και συνέπεια.

Οι σκαλωσιές (γνωστές και ως ικριώματα) είναι απαραίτητες για μια σειρά από εργασίες που πρόκειται να γίνουν σε δυσπρόσιτα σημεία, μεγάλα ύψη και γενικότερα σε μέρη που η πρόσβαση των εργαζομένων είναι ανέφικτη ή πολύ επικίνδυνη. Έτσι μπορεί να χρησιμοποιούνται σε διαμερίσματα πολυκατοικιών που θέλουν κάποια εξωτερική εργασία (σοβάτισμα, βάψιμο, θερμοπρόσοψη κλπ),  κατά την ανέγερση κτιρίων για την κατασκευή του ξυλοτύπου αλλά και σε εσωτερικές εργασίες (ελαιοχρωματισμοί, σοβάτισμα, μονώσεις).

Ενοικίαση σκαλωσιάς εξωτερικού τύπου με άμεση εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε με συνένεπεια και προσοχή το στήσιμο της σκαλωσιάς σε οικονομικές τιμές.

bottom of page